DIVIDER LAMAN WEB ILMU ILMU ALLAH

FORCE OF ALLAH LIGHT SABER

Selamat Datang

jedi logo Pictures, Images and Photos

Alam Sejagatraya Kerajaan Kita

animated universe

**Masjid Jamkaran Yang Mulia~Qum~Iran**

**Masjid Jamkaran Yang Mulia~Qum~Iran**
**Masjid Syaidina Imam AlMahdi(A.S.)**

**Marilah Solat 5 Waktu Dengan Tetap~Semoga Bahagia Dunia Dan Akhirat**

Nasyid Sami Yusuf-Ya Mustafa


Free Music Downloads

**Anak Kapal Angkasa Raya Sejagatraya DiRaja**

Star Wars Spinning X-Wing Pictures, Images and Photos

*Memperbanyakkan Selawat Ke Atas Nabi S.A.W. Supaya Majlis Ilmu DiBerkati*

*Memperbanyakkan Selawat Ke Atas Nabi S.A.W. Supaya Majlis Ilmu DiBerkati*
*(Doa Terang Hati Pelajar-Pelajar Sufi Tendai Knights)*

Al-Islam Kerajaan Kita Sign

KERAJAAN-KITA ISLAMIC LED TICKER

** Pusat Pengkalan Perpustakaan Khazanah Ilmu-Ilmu Allah **

Spinning Starfleet Logo Pictures, Images and Photos **Untuk Mencapai Kesempurnaan Iman,Ilmu Ilham,Amalan Yang Istiqamah,Ketinggian Dan Kemurniaan Akhlak,Keamanan Alam Insan Sejagat,Ukhuwah,Pembelaan Agama Dan Dunia**

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Mahaguru Maharaja Sejagatraya Sufi Tendai Islam

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Mahaguru Maharaja Sejagatraya Sufi Tendai Islam
** SALAM~SAYANG ** SALAM ~CERIA ** SALAM~RAUDHAH **

Air Terjun Kerajaan Kita

animated waterfall Pictures, Images and Photos

PEJABAT DIRAJA PERTUBUHAN BERSATU SUFI TENDAI GERAK CAHAYA KNIGHTS

PEJABAT DIRAJA PERTUBUHAN BERSATU SUFI TENDAI GERAK CAHAYA KNIGHTS
E-mail: sheikh.engku@gmail.com (Dekan Universiti Ilmu Allah)

AKADEMI KELUARGA KEAMANAN SUFI TENDAI SINGA KNIGHTS

AKADEMI KELUARGA KEAMANAN SUFI TENDAI SINGA KNIGHTS
*Aqidah-Akhlak-Ilmu Seni Bela Diri Islam-Penyembuhan-Konsultasi-Pengembaraan Ghaib-Deteksi-Ilmu Ilmu Allah*

**Kapal Induk Angkasa Lepas-Lebih Cepat Dari Cahaya**

Star Trek The Next Generation Starship Enterprise 01 Warp Warping Drive Captain Picard Riker Troi Worf Icon Icons Emoticon Emoticons Animated Animation Animations Gif

Wira-Wira DiRaja Kemuliaan Ketenteraman Sejagatraya Sufi Tendai Khalifah Kuasa Khalik A.W.J.

Wira-Wira DiRaja Kemuliaan Ketenteraman Sejagatraya Sufi Tendai Khalifah Kuasa Khalik A.W.J.
Pengamal Ilmu Allah Dan Ilmu Tenaga Dalam Islam

Semarak Kesyukuran Keamanan Alam Nyata Allah S.W.T.

Semarak Kesyukuran Keamanan Alam Nyata Allah S.W.T.
Tentera~Tentera Cahaya Nur Allah S.W.T.

*KERAJAAN KITA ISLAMIC FORCE LED FLICKER V.1


I made this widget at MyFlashFetish.com.

KONSUL PERSEKUTUAN UKHWAH KOMUNITI AL-ISLAM SUFI TENDAI SEMANGAT SINGA

**Semoga Allah MeRahmati Para-Para Ahli Dewan Rasmi Guru-Guru Serta Pensyarah Dan Para Ahli-Ahli Murid Mahaguru Islam Imam AlMahdi(A.S.)**

No.1 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars:Royal Rogue Squadron

No.2 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars:The Kessel Run

No.2 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars:The Kessel Run
Click Our Private Sufi Jedi Holodeck Training Game Image

No.3 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars:Sufi Tendai LightSaber Training

No.3 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars:Sufi Tendai LightSaber Training
Click Our Private Sufi JediHolodeck Training Game Image

No.4 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars: Sufi Tendai Knights Battle-Blades Of Light

No.4 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars: Sufi Tendai Knights Battle-Blades Of Light
Click Our Private Sufi Jedi Holodeck Training Game Image

BERJIHAD BERSAMA MAHARAJA ISLAM BERTENTANG DENGAN BALA TENTERA IBLIS

star wars Pictures, Images and Photos

Sunday, December 19, 2010

TAUHID-AKIDAH TAUHID


(BAB.1 TAUHID-AKIDAH TAUHID)
(A.PENGERTIAN ILMU TAUHID)

Kata-kata Tauhid berasal dari bahasa Arab"Wahhada-YuWahhidu-Tauhid",ertinya
"Mengesakan".Jadi bertauhid ertinya mengesakan Allah S.W.T.sebagai Pencipta alam
Semesta,Yang tidak ada sekutu baginya dengan keyakinan sepenuhnya,bahawa tidak ada
Suatu kekuasaan pun yang dapat menandinginya.

Jadi Ilmu Tauhid ialah Ilmu yang membicarakan soal-soal akidah iaitu segala keyakinan
dan kepercayaan(Creed Dalam Bahasa Inggeris)dalam agama islam dengan dalil-dalil
(Bukti-bukti)yang meyakinkan.Adapun sebabnya Ilmu itu dinamakan dengan Ilmu Tauhid,
Kerana soal terpenting dalam Ilmu ini ialah membicarakan tentang adanya Allah S.W.T.
Yang Maha Esa dengan segala sifat-sifatnya.

(B.AKIDAH TAUHID DARI NABI ADAM A.S.HINGGA NABI MUHAMMAD S.A.W.)
Nabi Adam(A.S.)adalah manusia pertama dan sebagai nenek moyang Manusia.Setelah Ia
Dikurniai oleh Allah S.W.T. Anak dan cucu yang sangat ramai,Maka Allah menugaskan ia sebagai Rasul kepada sekelian anak cucunya itu.Adam(A.S.) mengajarkan kepada anak
Cucunya Akidah Tauhid,mereka semuanya taat dan tunduk kepada ajaran tersebut,iaitu
Mengesakan Allah S.W.T.

Setelah Adam wafat,Maka Allah S.W.T.mengutus lagi Nabi dan Rasul secara silih
Berganti untuk membimbing Manusia pada zamannya yang jumlahnya semakin hari semakin
Ramai.Di samping itu kerana telah merupakan tabiat Manusia yang kadang kala cenderung
kepada penyimpangan(Deviate-Perbezaan),Maka Allah S.W.T.dengan sifat Rahman dan Rahimnya,Tidak henti-hentinya mengutus Para Rasulnya untuk tetap membawa Manusia
Supaya berpegang kepada Akidah Tauhid,Sampai kepada Rasul terakhir Iaitu Nabi
Mohammad S.A.W.

Jadi dapatlah disimpulkan disini,bahawa Akidah yang dibawa oleh Para Rasulullah Itu,
Dari semenjak Zaman Nabi Adam(A.S.)hingga Nabi Mohammad S.A.W.,Adalah Akidah yang
sentiasa mengesakan Allah S.W.T.atau disebut dengan Akidah Tauhid.

(C.KEDUDUKAN ILMU TAUHID DALAM AKIDAH ISLAM)
Tauhid adalah merupakan dasar dan pertama dari Akidah Islam,Sehingga ada Para Ahli
Tafsir yang berpendapat,Bahawa sepertiga isi Al-Quran adalah untuk menanamkan Iman
Kepada Allah S.W.T. atau Tauhid ini.Ayat-Ayat yang sangat banyak menghuraikan
tentang Tauhid adalah Al-Quran yang turun di Mekah,Yang Juga disebut dengan surah
-Surah Makkiyah.Sedang Surah-Surah yang diturunkan di Madinah,Lebih banyak berkenaan
dengan ibadah dan perkara-perkara dengan kemasyarakatan dan berbagai Ajaran Islam
Lainnya.

DiSamping itu pula,Ilmu ini adalah Ilmu yang sangat penting dan sangat utama dalam
Islam.Sebab Ilmu ini membincangkan soal Zat Allah S.W.T.dan menyinkap pula diri
Peribadi Para Rasulnya yang sangat Suci Zahir dan Batinnya itu.

(D.HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAUHID)
Mempelajari Ilmu Tauhid ini hukumnya adallah Fardhu 'Ain atas tiap Mukallaf(Orang Yang Baru Jinak/Masuk Islam)Lelaki dan Perempuan.Dalam mengetahuinya secara Ijmali
(Yakni Mengenai garis besarnya dengan singkat).

Sedangkan yang lebih sempurna lagi hukumnya adalah Fardhu Kifayah,Iaitu mengetahui Ilmu Tauhid dengan Ilmu Tauhid dengan Dalil Tafsili secara terperinici dan perincian
-perinciannya dengan panjang lebar.Jadi Mempelajari Ilmu Tauhid dengan Dalil Tafsili
(Yakni Dalil Yang Panjang Lebar/Amat Luas),ini Hukumnya Fardhu Kifayah.

(E.PEMBAHAGIAN TAUHID)
Jika Dilihat dari segi isinya,maka tauhid itu terbahagi kepada 3 Bahagian:

(1.TAUHID 'UBUDIYYAH)
Yang dimaksud dengan Tauhid 'Ubudiyyah ialah bahawa Allah sahaja yang berhak untuk di
Sembah oleh hambanya.Kepada Allah sahaja segala Doa dan permintaan dipohonkan.
Sedangkan Makhluk selain daripada Allah tidak berhak untuk diSembah dan tidak boleh
berhak untuk menerima permohonan dari semua Makhluk.Sikap mengesakan Allah seperti
yang demikian ini disebut dengan Tauhid 'Ubudiyyah.

(2.TAUHID 'ULUHIYYAH)
Yang dimaksud dengan Tauhid 'Uluhiyyah ialah pendirian yang meyakini bahawa Allah itu
Esa(Tunggal).KeEsaan Allah S.W.T.itu dari sesuatu apapun.Dalam istilah ilmu Tauhid,
Keyakinan yang demikian itu dinamakan dengan Tauhid 'Uluhiyyah.

(3. TAUHID RUBUBIYYAH)
Yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyyah iaitu keyakinan atau pandangan bahawa hanya
Allah sahajalah yang mempunyai kesanggupan Mutlak untuk menciptakan segala sesuatu
Yang dikehendaknya dengan tidak memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain.Tauhid atau
Akidah seperti ini dalam Ilmu Tauhid dikenali dengan Tauhid Rububiyyah.Justeru itulah
maka Allah S.W.T.sentiasa disebut dengan "Rabbul 'Alamin'.

(F. TUJUAN MEMPELAJARI ILMU TAUHID)
Adapun tujuan dari mempelajari Ilmu Tauhid itu ialah untuk mengenal Allah S.W.T.
Dengan segala sifat-sifatnya,serta untuk mengenal Para Rasulnya dengan segala ajarannya,berdasarkan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Al-Hadis.Begitu juga
untuk mengetahui perkara-perkara yang wajib,Mustahil dan Harus bagi Allah S.W.T.dan
Mengetahui perkara-perkara wajib,mustahil & harus bagi Rasulnya,dengan demikian di
harapkan agar Manusia memperolehi kebahagian dalam hidup baik di Dunia maupun Di
Akhirat.
Di Samping itu,Ilmu Tauhid sangat banyak faedahnya kepada manusia,kerana bagi orang
yang mempunyai Akidah yang kukuh akan membuahkan perkara-perkara yang bermanfaat,Di
Antaranya sebagai berikut:

1.Menghilangkan rasa rendah diri dan rasa takut.

2.Menimbulkan rasa keberanian serta ketabahan hati dalam menghadapi perjuangan hidup.

3.Tidak Mudah putus asa,tidak lekas kecewa,tidak malu kerana miskin dan tidak sombong
apabila kaya.

(G. FAEDAH ILMU TAUHID)

Adapun Faedah mempelajari Ilmu Tauhid itu diantaranya:

1.Supaya keyakinan manusia itu menjadi bersih dan suci.

2.Supaya manusia terhindar dari keyakinan yang keliru dan tersesat,terhindar dari segala macam tahyul(Kepercayaan Karut)dan tahyul dan Khurafat yang mengotori jiwa.

3.Dengan memahami Ilmu Tauhid,manusia akan menjadi sihat akidahnya,sihat angan-angan
dan fikirannya yang akhirnya akan memiliki iman yang kuat dan subur.

4.Dengan Mempelajari Ilmu Tauhid,Manusia akan mengetahui sifat wajib,Mustahil dan
Harus bagi Allah S.W.T.,begitu juga sifat wajib,mustahil dan harus bagi Rasulnya.

No comments:

Post a Comment