DIVIDER LAMAN WEB ILMU ILMU ALLAH

FORCE OF ALLAH LIGHT SABER

Selamat Datang

jedi logo Pictures, Images and Photos

Alam Sejagatraya Kerajaan Kita

animated universe

**Masjid Jamkaran Yang Mulia~Qum~Iran**

**Masjid Jamkaran Yang Mulia~Qum~Iran**
**Masjid Syaidina Imam AlMahdi(A.S.)**

**Marilah Solat 5 Waktu Dengan Tetap~Semoga Bahagia Dunia Dan Akhirat**

Nasyid Sami Yusuf-Ya Mustafa


Free Music Downloads

**Anak Kapal Angkasa Raya Sejagatraya DiRaja**

Star Wars Spinning X-Wing Pictures, Images and Photos

*Memperbanyakkan Selawat Ke Atas Nabi S.A.W. Supaya Majlis Ilmu DiBerkati*

*Memperbanyakkan Selawat Ke Atas Nabi S.A.W. Supaya Majlis Ilmu DiBerkati*
*(Doa Terang Hati Pelajar-Pelajar Sufi Tendai Knights)*

Al-Islam Kerajaan Kita Sign

KERAJAAN-KITA ISLAMIC LED TICKER

** Pusat Pengkalan Perpustakaan Khazanah Ilmu-Ilmu Allah **

Spinning Starfleet Logo Pictures, Images and Photos **Untuk Mencapai Kesempurnaan Iman,Ilmu Ilham,Amalan Yang Istiqamah,Ketinggian Dan Kemurniaan Akhlak,Keamanan Alam Insan Sejagat,Ukhuwah,Pembelaan Agama Dan Dunia**

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Mahaguru Maharaja Sejagatraya Sufi Tendai Islam

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Mahaguru Maharaja Sejagatraya Sufi Tendai Islam
** SALAM~SAYANG ** SALAM ~CERIA ** SALAM~RAUDHAH **

Air Terjun Kerajaan Kita

animated waterfall Pictures, Images and Photos

PEJABAT DIRAJA PERTUBUHAN BERSATU SUFI TENDAI GERAK CAHAYA KNIGHTS

PEJABAT DIRAJA PERTUBUHAN BERSATU SUFI TENDAI GERAK CAHAYA KNIGHTS
E-mail: sheikh.engku@gmail.com (Dekan Universiti Ilmu Allah)

AKADEMI KELUARGA KEAMANAN SUFI TENDAI SINGA KNIGHTS

AKADEMI KELUARGA KEAMANAN SUFI TENDAI SINGA KNIGHTS
*Aqidah-Akhlak-Ilmu Seni Bela Diri Islam-Penyembuhan-Konsultasi-Pengembaraan Ghaib-Deteksi-Ilmu Ilmu Allah*

**Kapal Induk Angkasa Lepas-Lebih Cepat Dari Cahaya**

Star Trek The Next Generation Starship Enterprise 01 Warp Warping Drive Captain Picard Riker Troi Worf Icon Icons Emoticon Emoticons Animated Animation Animations Gif

Wira-Wira DiRaja Kemuliaan Ketenteraman Sejagatraya Sufi Tendai Khalifah Kuasa Khalik A.W.J.

Wira-Wira DiRaja Kemuliaan Ketenteraman Sejagatraya Sufi Tendai Khalifah Kuasa Khalik A.W.J.
Pengamal Ilmu Allah Dan Ilmu Tenaga Dalam Islam

Semarak Kesyukuran Keamanan Alam Nyata Allah S.W.T.

Semarak Kesyukuran Keamanan Alam Nyata Allah S.W.T.
Tentera~Tentera Cahaya Nur Allah S.W.T.

*KERAJAAN KITA ISLAMIC FORCE LED FLICKER V.1


I made this widget at MyFlashFetish.com.

KONSUL PERSEKUTUAN UKHWAH KOMUNITI AL-ISLAM SUFI TENDAI SEMANGAT SINGA

**Semoga Allah MeRahmati Para-Para Ahli Dewan Rasmi Guru-Guru Serta Pensyarah Dan Para Ahli-Ahli Murid Mahaguru Islam Imam AlMahdi(A.S.)**

No.1 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars:Royal Rogue Squadron

No.2 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars:The Kessel Run

No.2 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars:The Kessel Run
Click Our Private Sufi Jedi Holodeck Training Game Image

No.3 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars:Sufi Tendai LightSaber Training

No.3 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars:Sufi Tendai LightSaber Training
Click Our Private Sufi JediHolodeck Training Game Image

No.4 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars: Sufi Tendai Knights Battle-Blades Of Light

No.4 Sufi Jedi Tactical Simulation Room-Star Wars: Sufi Tendai Knights Battle-Blades Of Light
Click Our Private Sufi Jedi Holodeck Training Game Image

BERJIHAD BERSAMA MAHARAJA ISLAM BERTENTANG DENGAN BALA TENTERA IBLIS

star wars Pictures, Images and Photos

Friday, June 12, 2009

IMAM MAHDI DAN DAJAL


Kontroversi Imam Mahdi dan Dajjal.
Di antara permasalahan ghaib yang sering menjadi kontroversi adalah masalah kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal. Kontroversi bukan hanya karena perbedaan pandangan tentang apa dan siapa Imam Mahdi dan Dajjal, tetapi ditambah dengan munculnya orang-orang yang menyatakan diri sebagai Mahdi. Mirzza ghulam Ahmad pendiri Ahmadiyah, dan Bahaullah, adalah contoh orang yang mendakwakan diri sebagai Al-Mahdi, yang kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan Islam tetapi juga di berbagai kalangan agama atau kepercayaan lain. Di kalangan Kristiani terkenal dengan Mesiah-nya, sedang dalam kepercayaan Jawa ada keyakinan tentang Ratu Adil.

Ada berbagai misteri tentang hal itu : Benarkah kemunculan Dajjal dan Mahdi merupakan kepercayaan Islam atau hanya Khurafat/takhayul belaka ? Apakah Al-Mahdi sama dengan Isa bin Maryam as, yang akan turun kembali ? Berikut uraian singkat berisi hadis-hadis tentang Imam Mahdi, Isa Ibn Maryam dan Dajjal.

Sebagian dari Tanda-tanda Akhir Zaman
Pertama kali harus dikatakan bahwa kepercayaan adanya Dajjal dan Imam Mahdi memang memiliki dasar yang kuat dalam hadis-hadis, baik Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dll. Masalah Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, dan Munculnya Al-Mahdi adalah berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Kapan terjadinya hari Akhir Rasulullah menyatakan beliau tidak tahu, tetapi beliau banyak memberi gambaran tentang tanda-tanda hari Akhir di antaranya adalah kemunculan Dajjal, turunnya Isa dan Al-Mahdi.

Hudhaifa b. Usaid Ghifari meriwayatkan, Rasulullah mengatakan hari Akhir tidak akan datang hingga muncul 10 tanda dam beliau menyebutkan : munculnya asap, Dajjal, makhluk buruk, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam as, Ya'juj Ma'juj, retakan tanah di tiga tempat, barat, timur dan di Arabia .... (sahih Muslim, kitab Al-Fitan)

Imam Mahdi dan Isa bin Maryam

Berkaitan dengan Imam Mahdi dan Isa bin Masyam as, berbagai riwayat menunjukkan sebagai berikut :

1. Imam Mahdi tidaklah sama dengan Isa as. Imam Mahdi bukanlah Isa bin Maryam, tetapi orang lain. Imam Mahdi akan turun dari kalangan Ahlul Bait (keturunan Nabi). Hal ini berdasarkan berbagai hadis Abu Daud, Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, dll.

Rasulullah saw bersabda : "Meskipun waktu yang tersisa untuk dunia tinggal hanya sehari (sebelum Hari Pembalasan), Allah akan memperpanjang hari itu, untuk memberi seorang raja dari Ahlul Baitku yang akan dipanggil dengan namaku. Dan dia akan mengisi dunia dengan kedamaian dan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kedzaliman dan tirani. ( Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, hakim, dll)

Rasulullah saw bersabda : "Al-Mahdi adalah dari kita, anggota Ahlul-Bayt " (Sunan Ibn Majah)
Rasulullah saw bersabda : "Al-Mahdi adalah dari keluargaku, keturunan Fatimah" (Abu Daud, Ibn Majah, Baihaki)
Rasulullah saw bersabda : "Kami Bani Abdul Mutalib adalah pemipin dari penghuni sorga, yaitu aku sendiri (Rasulullah), Hamzah, Ali, Ja'far, Hasan, Husein, dan Al-Mahdi" (Ibn Majah, Al-Hakim)

2. Nama Imam Mahdi adalah sama dengan Rasulullah saw, yaitu Muhammad.

Rasulullah saw bersabda : "Dunia tidak akan hancur, hingga mucnul seseorang di kalangan Arab yang namanya sama dengan namaku" (At-Tirmidzi)

Sebagian riwayat menyatakan Al-Mahdi keturunan al-Hasan, sedang riwayat lain dari al-Husein.

3.Imam Mahdi akan membawa kedamaian, keadilan dan sangat dermawan. Setelah sebelumnya terdapat berbagai kesulitan dan kedzaliman. Masa kepemimpinan Al-Mahdi antara 7 - 9 tahun.
Sebagaimana hadis di atas, juga disebutkan di antaranya:

Dari Jabir Ibn Abdillah., Rasulullah saw berkata, "Akan datang di akhir waktu seorang khalifah yang akan membagi-bagikan banyak harta kepada orang-orang tanpa perhitungan" (Sahih Muslim).

Di Akhir masa, umatku akan mengalami masalah yang sangat berat yang belum pernah terjadi, sehingga manusid tidak dapat mencari jalan keluar. Kemudian Allah memunculkan seorang dari Ahl Baitku, yang akan mengisi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuh kedzaliman. Penghuni bumi dan langit akan mencintainya. langit akan menurunkan air di manapun, dan bumi akan memberi apa yang diperlukan dan akan mencari hijau di mana pun (Al-Hakim, Al-Haitami)

Rasulullah saw berkata,"Al-Mahdi akan muncul dalam umatku. Dia akan muncul selama sedikitnya 7 tahun dan paling banyak 9 tahun. Umatku akan mengalami perasaan yang tidak dialami sebelumnya. Akan terjadi limpahan makanan, yang tidak perlu disimpan sama sekali, harta pada saat itu berlimpah, sehingga jika seorang manusia meminta Mahdi, dia akan berkata: "Ini, ambil" (Ibn Majah)

Dan banyak hadis tentang itu.

4. Isa bin Maryam akan muncul dan shalat bersama Al-Mahdi. Di beberapa riwayat, yang menjadi imam adalah Al-Mahdi.

Jabir Ibn Abdillah al-Ansari (RA) berkata: Aku mendengar rasulullah bersabda: "Suatu kelompok dari umatku akan berperang untuk kebenaran hingga mendekati Hari Perhitungan ketika Isa bin Maryam akan turun, dan pemimpin mereka akan meminta dia untuk mengimami shalat, tetapi Isa menolak dan berkata : "Tidak, sesungguhnya Allah telah menjadikan pemimpin untuk lainnya dan Dia memberikan rahmatnya kepada mereka." (Sahih Muslim, Ahmad, dll)

Rasulullah bersabda: "Bagagimana keadaanmu jika Isa bin Maryam turun kepada kamu dan imammu adalah diantara kamu" (Sahih Bukhari)

Ibn Hajar menyatakan : "Imam Mahdi adalah dari umat ini, dan Isa as turun dan shalat di belakangnya " (Fathul Bari, syarh Sahih Bukhari)

5. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal, dibantu oleh Imam Mahdi.

Ibn Hajar dalam Al-Sawaiq, mengutip Abu al-Husain al-Ajiri : Sunah Nabi telah diriwayatkan melalui banyak rantai yang melebihi derajat mutawatir bahwa dia (Al-Mahdi) adalah Ahlul Baitnya, akan mengisi dunia dengan kebaikan, dan Isa bin Maryam akan turun pada saat itu dan dia (Al-Mahdi) akan membantu Isa membunuh Dajal di Palestina dan dia (Al-Mahdi) akan memimpin dunia dan Isa akan shalat di belakangnya.

Sehubungan dengan Al-Mahdi, Al-Sayid Sabiq, ulama Ikhwanul Muslimin dalam Al- 'Aqa'id al-Islamiyyah, menyatakan : " Gagasan mengenai Al-Mahdi adalah betul-betul valid, dan itu adalah salah satu keyakinan Islam yang harus dipercaya"

Fatwa yang diberikan di Mekkah oleh Rabitatul 'Alamil Islami) on Oct. 11, 1976 (23 Shawwal 1396), menyatakan : Para hafidz (penghafal hadis) dan Ulama hadis telah memverifikasi bahwa terdapat hadis sahih dan hasan mengenai Al-Mahdi. Kebanyakan hadis-hadis ini melalui banyak rawi (mutawatir). Tidak diragukan bahwa kedudukan riwayat ini adalah sahih dan mutawatir. ... Dan bahwa kepercayaan akan Al-Mahdi adalah salah satu kepercayaan Ahl Al-Sunah wal Jamaah. Hanya orang tidak tahu Sunah dan pembuat bid'ah yang menolaknya.

Dajjal

Menurut berbagai riwayat Dajjal akan muncul di akhir zaman dan berbuat berbagai kerusakan.

Ciri-ciri Dajjal menurut Sahih Muslim (Kitab Al-Fitan) adalah :
- memiliki satu mata pembohong, mata kanannya buta.
- dahinya bertuliskan K-F-R (kafir), di mana setiap muslim dapat melihatnya
- akan membawa air dan api, di mana air berasa api, sedang api berasa air
- dalam versi lain, membawa (gambaran) sorga dan neraka, sorga yang dibawa ternyata neraka dan sebaliknya.
Dan lain-lain tanda menurut hadis-hadis

Dajal berbuat berbuat berbagai kerusakan terhadap kaum mukminin, sehingga dinyatakan oleh hadis :
Sayidina Imraan bin Husain (R.A.) menyatakan, saya mendengar Rasulullah (Salallahu Alayhi Wasallam) berkata: "Sejak kelahiran Adam (A.S.) hingga kedatangan Hari Qiyamah tidak ada fitnah (ujian, bencana) yang lebih besar daripada Dajjal."

Begitu beratnya bencana Dajjal, sehingga kita disunahkan membaca doa dalam setiap shalat (sesudah tahiyat Akhir) :

Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahanam, wamin 'adzabil qabri, wamin fitnatil mahya wal mamaati, wa min syarri fitnatil masihid-dajjal
Ya Allah, sungguh kami berlindung dari adzab neraka jahanam, adzab kubur, fitnah hidup dan mati, serta dari buruknya bencana Dajjal (HR Al-Jamaah, kecuali Bukhari dan .. )

Dajjal kemudian akan dibunuh oleh Isa bin Maryam....

WALLAHU A'LAM

No comments:

Post a Comment